Ärilaen – võimalused ja nõuanded ettevõtjale

Ettevõtjate teekond edule on täis väljakutseid. Ühe suurima takistusena nähakse tavaliselt piisavate finantsvahendite nappust. Hetkeliselt põletav rahapuudus tundub kui hävitav tulekahju, mida kustutama tormatakse, aga kas lahendus seisneb alati laenu võtmises? Kas rahapuudus on tõepoolest see, mis takistab ettevõtjatel oma eesmärke saavutamast?

Siin artiklis uurimegi  ettevõtlusmaailma rahapuuduse vaatenurgast. Kas laenamine on alati kõige mõistlikum samm? Millised on rahastamisvõimalused, mida ettevõtjad võivad kaaluda?

Esimene samm – peatu, mõtle ja hinda olukorda


Enne finantsmaailma võimalustesse sukeldumist peaks astuma sammu tagasi ja hindama – kas võõra raha kaasamine on õige otsus selles olukorras? Kas rahasüst laenu või muul kujul aitab suurendada tulusid ja kasumit või on see raha suunatud osaliselt varjatud finantsprobleemi lahendamisele – s.t. ettevõtte tegevus ja tulud on kahanemas ning ärilaen peab aitama ajutiselt lahendada rahavoo probleemi. Sellisel juhul tasub kõik jõupingutused pigem suunata tegevustele, mis aitavad suurendada positiivset rahavoogu. Need tegevused ei ole sageli üldse seotud ettevõtte finantseerimisega, vaid pigem strateegilise juhtimisega.

Milliseid lahendusi võib kaaluda lisaks ärilaenule?


Õige finantsotsus ei seisne alati uue raha sisse toomises, vaid pigem nutikas äristrateegias, mis kasutab ära olemasolevaid ressursse ja võimalusi. Ettevõtjad peaksid pöörama tähelepanu nendele valdkondadele, kus nad saavad oma ettevõtte tugevusi maksimaalselt ära kasutada ja efektiivsemalt majandada, enne kui kaalutakse täiendava finantseerimise võimalusi. Näiteks on järgnevad lahendused:

Efektiivsuse suurendamine

Enne uue rahastamisallika otsimist võiks ettevõtja hinnata, kas saaks ettevõtte sisemisi protsesse ja töökorraldust efektiivsemaks muuta. Võib-olla on vaja paremat ajajuhtimist, ressursside optimeerimist või protsesside automatiseerimist.

Klientide lojaalsuse suurendamine

Rahulolevad kliendid võivad tagada stabiilsema ja ka suurema sissetuleku, lisaks on olemasolevad kliendid ettevõtte tasuta reklaamikanaliks

Ettevõtte töötajate koolitamine 

Töötajate arendamine võib suurendada nende produktiivsust ja loovust, mis suurendab efektiivsust ja viib seeläbi paremate tulemusteni.

Strateegilised partnerid

Ettevõtja võiks uurida võimalusi strateegiliste partnerite leidmiseks, kellega teha tehinguid, kus mõlemad pooled saavad kasu.

Olemasolevate finantskohustuste optimeerimine

Enne uue laenu võtmist võiks ettevõtja uurida olemasolevaid võlgu ja maksegraafikuid. Võib-olla on võimalik olemasolevaid laenutingimusi kohandada või võlgasid restruktureerida, mis võib vähendada finantskoormust.

Kui on selge, et täiendav finantseerimine on vajalik, siis tasub teada, et finantsmaailma võimalused on märksa mitmekülgsemad kui esmapilgul paistab, ja ettevõtte rahastamiseks on rohkem võimalusi kui ärilaen sinu kodupangast. 

Tavapärased ärilaenutooted ja pangapraktika


Laenutaotlejale on oluline mõista erisusi erinevate pangatoodete vahel ja teada, millistel tingimustel on talle kõige kasulikum (ning ühtlasi ka riskivabam) laenu kaasata. Selle valiku tegemisel saab abiks olla ärinõustaja, kes arvestab valiku tegemisel ettevõtja huvidega. Arvelduskrediit, käibekapitali laen, faktooring, liising, dokumentaalmaksed, pangagarantiid, ekspordi-ja impordi finantseerimine, laen vara tagatisel, äriarenduslaen, investeerimislaenud – need on vaid mõned võimalused, mida kaaluda.

Panka pöördumisel käivitub protsess laenuprojekti, riskide ja tagatiste hindamiseks. Iga pank soovib väljastada oma toodet vastavalt sisemiselt kinnitatud reeglitele ja hinnastades toodet vastavalt oma nägemusele. Pank tegutseb siin samuti ettevõtjana, maksimeerides oma tulusid ja üritades minimeerida võimalikke kahjusid.

Võib siiski juhtuda, et ühes konkreetses pangas välja pakutud finantseerimislahendus ei ole samaväärne teises pangas pakutud lahenduse ja tingimustega, samuti ei tähenda „EI“ ühes pangas sama otsust teises pangas. Panga vastus ja tingimused võivad oleneda ka sellest, kuidas oma ettevõtet ja projekti pangale presenteerida või millist finantstoodet taotleda.

Pangad ei ole head nõuandjad. Seda, kas ärilaenu on mõtet võtta ühel või teisel kujul, s.t. kas ettevõtte kapitalivajadust finantseerida arvelduskrediidi, lühiajalise laenu, faktooringu, liisingu,  pikendatud maksetähtaegade, täiendava omakapitali kaasamise, tootjakrediidi või mingi muu instrumendiga – objektiivset vastust ei anna siin ükski finantseerimislahenduse pakkuja, kuna nemad lähtuvad oma huvist ja kipuvad eelistama toodet, mis nende huvisid kõige paremini teenib.

Alternatiivsed finantseerimise võimalused


Lisaks traditsioonilistele pangalaenudele ja ärilaenutoodetele on mitmeid muid võimalusi ettevõtte rahastamiseks. Siin on mõned neist:

  • Pikendatud maksetähtaeg. Ettevõtted võivad sõlmida kokkuleppeid oma tarnijatega pikendatud maksetähtaegade kohta, mis võimaldab neil ajutiselt paremini haldada rahavoogu.
  • Täiendav omakapitali kaasamine. Ettevõtted võivad otsida täiendavaid investoreid, partnerlusi või aktsiate emiteerimist, et suurendada omakapitali ja investeerida äritegevusse.
  • Tootjakrediit. Tooteid tarnivad ettevõtted võivad pakkuda tootjakrediiti, võimaldades klientidel osta tooteid ja teenuseid ning maksta selle eest hiljem, tavaliselt intressita.
  • Era ja ingelinvestorid. Erainvestorid või ingelinvestorid võivad pakkuda rahastamist oma kapitali ja ärikogemuse abil vastutasuks osaluse eest ettevõttes.
  • Ühisrahastusplatvormid võimaldavad ettevõtetel koguda raha väikeste summade kaupa suurelt hulgalt inimestelt või investoritelt.
  • Riskikapital. Riskikapitalifirmad investeerivad ettevõtetesse suuremahuliste summadega vastutasuks osaluse eest ettevõttes. See on tavaliselt suunatud alustavatele või kiiresti kasvavatele ettevõtetele.
  • Toetused. Valitsused, fondid ja muud organisatsioonid võivad pakkuda ettevõtetele rahalisi toetusi, subsiidiume või muud tüüpi erisoodustusi teatud tingimustel ja projektidele.
  • Eraisikute laenud. Ettevõtte omanikud võivad kaaluda erainvestoritelt või pereliikmetelt laenamist ettevõtte arendamiseks või laiendamiseks.
  • Strateegiline partnerlus. Ettevõte võib otsida strateegilisi partnereid, kes oleksid huvitatud investeerimisest või ühisettevõttest, et luua sünergiaid ja jagada riske.
  • Müügi- ja tagasirendilepingud: Ettevõte võib müüa oma vara ja seejärel kapitalirenditingimustel tagasi rentida, mis võimaldab saada vajalikku rahavoogu ilma vara omaniku staatusest loobumata.

Ärinõustaja roll finantseerimise leidmisel


Kindlustusmaastikul on oma konkreetne roll kindlustusmaakleritel, kes tuvastavad kindlustatava objekti, sellega seonduvad riskid ja seejärel võtavad võrreldavad pakkumised mitmetelt kindlustusfirmadelt, andes juurde konkreetse soovituse, milline pakkumine on kindlustusvõtja huvidele kõige paremini vastav.

Finantseerimise valdkonnas ei ole sellise sõltumatu maakleri roll tavapärane, kuna ettevõtet saab finantseerida väga mitmel erineval moel.

Ärikonsultant, kellel on kogemus finantsmaailmas, oskab aidata sobiva finantseerimistoote valimisel, mis mitte ainult ei vasta teie ettevõtte hetkevajadustele, vaid toetab ka ettevõtte pikaajalist kasvu. Ärinõustaja suudab tuvastada teie ettevõtte tugevused ja nõrkused ning soovitada sobivaid finantseerimisvõimalusi, mis võivad hõlmata mitte ainult ärilaene, vaid ka alternatiivseid rahastamisviise nagu investeeringud, tootjakrediit, strateegilised partnerlused jne.

Lisaks aitab ärinõustaja teil esitleda oma ettevõtet ja projekti potentsiaalsetele partneritele veenvalt ja professionaalselt. Ta aitab koostada vajalikud esitlusmaterjalid, milles näidatakse teie ettevõtte tugevusi, eeliseid ja tulevikuperspektiive, suurendades seeläbi oluliselt võimalusi saada vajalik finantseerimine.

Ärinõustaja kaasamine finantseerimisprotsessi võib osutuda ettevõttele hindamatuks abiks, kuna ärinõustaja lähtub ettevõtte, mitte võimaliku laenuandja huvidest.

Mõelge pikaajaliselt ja strateegiliselt ning ärge kartke otsida abi, kui vajate. Ärilaen võib olla vajalik, kuid oluline on leida õige laenutoode ja usaldusväärne partner, kes aitab teil viia oma ettevõte uuele tasemele. Edukat ettevõtlust ei defineeri mitte ainult hetkelise rahapuuduse lahendamine, vaid nutikas ja hästi kaalutud finantsotsuste tegemine, mis tagab teie ettevõtte jätkusuutlikkuse ja kasvu ka tulevikus.

Eesti vanasõna ütleb, et võlg on võõra oma, kapitalistlik maailm näeb laenu normaalse äritegevuse osana. Tõde on kusagil vahepeal, kuid tuleb arvestada, et iga väljaspoolt kaasatud euroga tulevad kaasa ka tingimused, millega raha vastu võttes tuleb edasi elada.

Scroll to Top