Millal pöörduda

Meie poole tasub pöörduda, kui sinu ettevõttes on tekkinud väljakutsed, mis seonduvad täiendava kapitali, äri arendamise, ettevõtte ostu, müügi või muude strateegiliste küsimustega. Me ei saa lubada, et suudame aidata igat ettevõtjat, kuid kindlasti saame anda tagasisidet, mis suunab sind edasi.
Business Advisori ärinõustamine keskendub praktilistele lahendustele, mille eesmärk on äritegevust muuta kasumlikumaks ja efektiivsemaks. Vähetähtis ei ole siinjuures äriomaniku ja juhi elukvaliteedi parandamine.

*Esimene kohtumine on tasuta ja jätkame vaid siis kui suudame pakkuda lisaväärtust

Millal pöörduda

Meie poole tasub pöörduda, kui sinu ettevõttes on tekkinud väljakutsed, mis seonduvad täiendava kapitali, äri arendamise, ettevõtte ostu, müügi või muude strateegiliste küsimustega. Me ei saa lubada, et suudame aidata igat ettevõtjat, kuid kindlasti saame anda tagasisidet, mis suunab sind edasi.
Business Advisori ärinõustamine keskendub praktilistele lahendustele, millega muuta äritegevus kasumlikuks ja efektiivseks.

*Esimene kohtumine on tasuta ja jätkame vaid siis kui suudame pakkuda lisaväärtust

Finants- ja ärinõustamine

Väga sageli on ettevõtte juht äritegevuse väljakutsetega üksi. On raske leida kaasamõtlevat partnerit, kes  oleks samal lainel ja aitaks mõelda sinu huvidest lähtuvalt. Töötajad, koostööpartnerid, laenuandjad, sõbrad ja isegi pereliikmed ei saa, taha või oska sind kui juhti äritegevuse arendamisel aidata.

Ärinõustamises on võimalik minna sügavuti nii tehnilistes küsimustes kui ka põhimõttelistel teemadel. Kuhu sa tegelikult soovid välja jõuda, kas sa oled kindel mida täpselt soovid, miks sa seda soovid ja mis sind sellel teekonnal tegelikult takistab? Võimalik, et sa võitled ebavõrdset võitlust, mida ei ole võimalik samamoodi jätkates kunagi lahendada. Ometi täna sa teed seda, sest arvates, et kõik muud lahendused puuduvad – sul on kiire, sul ei ole aega mõelda, sa tegutsed oma väljakujunenud rütmis.

Ettevõtte finantseerimine ja kapitali kaasamine

Sinu ettevõte võib vajada käibekapitali või pikaajalisi rahalisi vahendeid suuremate investeeringute teostamiseks. Võimalik on kasutada finantseerimiseks panku või väiksemaid finantsettevõtteid, laenata raha tuttavatelt, võtta juurde osanikke. Võimalusi raha kaasamiseks on palju.

Tuleb arvestada, et  iga kaasatud euroga tulevad kaasa täiendavad tingimused. Igal kapitali pakkujal on oma ootused, millega on vaja arvestada. Kõige esimesena tasub küsida – kas laenu võtmine või täiendava omakapitali kaasamine on ikkagi hädavajalik? Kas raha kaasamisel ei minda hetkeliselt kergema vastupanu teed, makstes kaasatud raha kulude katteks või küsitavateks investeeringuteks. Kui paari aasta pärast on probleemid sisuliselt samad, võib raha vajadus siis olla veelgi suurem.

Ettevõtte osade müük või ost

Põhjused, miks ettevõttes enda osalust müüa on erinevad. Ootused tehingule on kõrged. Aga kas sa tegelikult oled olukorras, kus sinu osaluse eest on võimalik saada maksimaalne summa või on enne vaja ellu viia hästi planeeritud strateegia, et parima tulemuseni jõuda? 

Business Advisor aitab sul sellises olukorras jõuda selguseni ja kokku panna konkreetne tegevusplaan. See plaan sisaldab suunatud efektiivseid tegevusi ettevõtte väärtuse tõstmiseks, äritegevuse parema süsteemsuse loomiseks, ostust huvitatud investorite leidmist, tehinguks vajaliku finantseerimise korraldamist, läbirääkimistes osalemist ja palju muud.

Samamoodi saame aidata kui soovid ettevõtet või selle osalust osta. Aitame sul hinnata ettevõtte tegevust, äririske, tuleviku strateegiat ja võimalusi. Leiame parima lahenduse osaluse ostu finantseerimiseks.

Selleks, et sa saavutaksid soovitud parima tulemuse võta meiega ühendust ja arutame koos.

Müük ja turundus

Turundusteenust pakkuvaid agentuure on väga palju. Meie kogemus näitab, et enamik neist ei ole võimelised kliendiga kaasa mõtlema äritegevuse strateegises võtmes. Turundustegevus ei ole aga asi või eesmärk omaette, millele ettevõtte raha kulutada. „Mis teie turunduse eelarve on?“ – seda küsimust oleme oma elus turundusagentuuridelt sageli kuulnud.

Business Advisori nägemuses on turundus tööriist, mida tuleb väga täpselt rakendada ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Tööriist tuleb sealjuures valida õige, s.t. ei ole mõtet saega naelu taguma hakata. Kui on otsustatud, millised on ettevõtte strateegilised eesmärgid, ajakava, millised on parimad turunduse-ja müügikanalid ja tööriistad eesmärkide saavutamiseks, alles siis on mõtet alustada efektiivse ja suunatud turundustegevusega, kaasates selleks valdkonna parimaid eksperte. Samuti tuleb luua mõõdetavad tulemustasustamise süsteemid, mitte tasuda rutiinselt igakuist turundusagentuuri tasu.

Olles ise olnud aastaid kliendi ja tellija rollis, oleme mõistnud – selleks, et saada turundusteenuste pakkujatelt seda, mida tegelikult vajad ning garanteerida, et saad kvaliteetset teenust, on vaja turundust ettevõtte siseselt juhtida. Et turundust hästi juhtida on vaja valdkonnas olla pädev.

Pakume nii projektipõhist kui pikaajalist müügi- ja turundusjuhtimise teenust. Esindame  kliendi huve, nõudes turundusteenuste pakkujatelt maksimumpanust ja tagades parima hinna ning kvaliteedi suhte.

Meie tööprotsess

Esimeseks sammuks on meie omavaheline kohtumine, mille käigus kaardistame sinu ettevõtte ees seisvad väljakutsed ning üritame mõista sinu ettevõtte eripära ja vajadusi. Kohtumise käigus küsime palju olulisi küsimusi, ka selliseid, millele paljud ettevõtjad ise tavaliselt ei mõtle. Küsimused, millest mõned võivad oma olemuselt tunduda lihtsad, on silmiavavad nii sulle endale kui meile mõistmaks, mida sa tegelikult soovid.

Kui oleme saanud esmase informatsiooni, võtame aja, et hinnata, kas suudame sind aidata. Kui näeme, et saame lisaväärtust pakkuda, esitame koostööpakkumise. Meil puudub hinnakiri ja me ei tee tööd tunnitasu alusel, seega iga koostööpakkumine lähtub konkreetsest situatsioonist. 

Juhul kui me aidata ei saa, siis ütleme seda kiirelt, andes siiski  tagasisidet ja soovitusi, kuidas sul oleks kõige mõistlikum edasi liikuda.

Kui eesmärgid on paika saanud, pakume välja tegevusplaani, millega nendeni jõuda. Võimalusel aitame konkreetsete tegevuste läbiviimisel, olgu selleks siis suhtlemine pankade, investoritega, äriprotsesside efektiivistamine või juhtimis-ja turundusteenuse osutamine. Tegevused võivad olla väga erinevad ja sõltuvad konkreetsest olukorrast. Kui näeme, et tegevuste käigus ilmnevad olulised ja varem teadvustamata takistused, siis anname selles osas kiiret tagasisidet.

Koostöö peamine eesmärk on jõuda kokkulepitud tulemusteni, milleks enamasti on ettevõtte müügikäibe ja kasumi kasv.

Kui sa tunned, et sul on vaja abi oma äritegevuses, siis võta meiega ühendust businessadvisor@ba.ee

Korduma kippuvad küsimused

Meil ei ole väljakujunenud hinnakirja, sest iga juhtum võib olla erinev. Kui analüüsi tulemusena näeme, et saame abiks olla, siis esitame konkreetse koostööpakkumise.

Reeglina on Business Advisor-i roll mõelda kaasa ja luua uusi lahendusi teie ettevõtte jaoks. Seega tavaliselt me äriprojektidesse ise ei investeeri, kuid me ei saa seda ka täielikult välistada.

Koostöö pikkus sõltub kliendiga ühiselt kokku lepitud ülessannetest. Kui eesmärgiks on seatud ainult üks konkreetne sündmus – näiteks pangaga laenulepingu sõlmimine, siis võib koostöö pikkus olla vaid mõned kuud. Samas võib Business Advisor aidata juhtida ka projekte, millel konkreetne lõpptähtaeg puudub, näiteks võib selleks olla turundusjuhtimise teenuse osutamine.

Me ei saa lubada, et saame aidata kõikides ettevõtlusega seotud küsimustes, kuid kindlasti näitame ära kõige olulisemad väljakutsed mis teie ettevõtte ees seisvad ja millele tuleb keskenduda. Koostöö väärtus Business Advisor-iga peitub selles, et praktilise ettevõtluskogemustega nõustaja mõtleb aktiivselt kaasa ning otsib lahendusi kõige olulisemate kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Temaatilised artiklid

Hea ärinõustaja vaatab ettevõtet omaniku pilguga, lähtudes küsimusest – kuidas teenida rohkem raha, kuidas tõst efektiivsust, millised on kõige olulisemad muutused mida on vaja kõige kiiremini ellu viia?
Hetkeliselt põletav rahapuudus võib tunduda kui hävitav tulekahju, mida kiirelt kustutama tormata, aga kas olukorra lahendus seisneb alati laenu võtmises?
Paljude ettevõtjad seisavad dilemma ees, kuidas saavutada olukord, kus turundus ja reklaam on hästi teostatud, aitavad reaalselt müüki ja kasumit kasvatada ja ei tundu lihtsalt ühe kuluartiklina kasumiauandes.
Scroll to Top