Miksi kannattaa ottaa yhteyttä meihin?

Teillä saattaa olla liiketoimintaintressejä Virossa tai tällä alueella, tai tarvitsette paikallista apua päätöksiin, kuten yrityksen ostoon, varojen keräämiseen, paikallisen liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen, verkostojen laajentamiseen tai liiketoimintaintressienne mukaisen objektiivisen tiedon saamiseen. Business Advisor on valmiina auttamaan. Tavoitteemme on parantaa yrityksenne tuottavuutta ja tehokkuutta puuttumalla tärkeisiin kysymyksiin ja antamalla ratkaisuja.

*Alkukonsultointi on veloitukseton. Jatkamme vain, jos pystymme tarjoamaan teille lisäarvoa.

Miksi kannattaa ottaa yhteyttä meihin?

Teillä saattaa olla liiketoimintaintressejä Virossa tai tällä alueella, tai tarvitsette paikallista apua päätöksiin, kuten yrityksen ostoon, varojen keräämiseen, paikallisen liiketoimintaympäristön ymmärtämiseen, verkostojen laajentamiseen tai liiketoimintaintressienne mukaisen objektiivisen tiedon saamiseen. Business Advisor on valmiina auttamaan. Tavoitteemme on parantaa yrityksenne tuottavuutta ja tehokkuutta puuttumalla tärkeisiin kysymyksiin ja antamalla ratkaisuja.

*Alkukonsultointi on veloitukseton. Jatkamme vain, jos pystymme tarjoamaan teille lisäarvoa.

Yritysneuvonta

Taloushallinnon, strategisen suunnittelun, riskien arvioinnin ja kasvustrategioiden asiantuntemuksen avulla voimme avata yrityksenne potentiaalin ja auttaa saavuttamaan tavoitteenne. Tiimimme on sitoutunut antamaan käyttöönne strategioita, joita tarvitaan valistuneessa päätöksenteossa, jotta voisitte toimia liiketoimintaympäristössänne varmasti ja menestyksekkäästi.

Yhteistyö Business Advisorin kanssa voi olla arvokas resurssi. Tarkastelemme sekä pieniä yksityiskohtia että kokonaisuutta. Olemme hyviä selvittämään pikku juttuja mutta myös suunnittelemaan tulevaisuutta. Avain tähän on kykymme liikkua sujuvasti näiden kahden näkökulman välillä varmistaen, että yrityksenne paitsi toimii hyvin nyt, mutta valmistautuu myös tulevaisuuteen. Kiteytetysti kerrottuna; yritysneuvojan lähestymistapa on kokonaisuutena tasapainoinen, mikä on tärkeää yrityksenne kasvulle ja menestykselle jatkuvasti muuttuvassa yritysmaailmassa.

Fuusiot ja yrityskaupat

Jos tarvitsette apua verkostoitumisessa löytääksenne yhteistyökumppanin Virosta, Baltian maista tai Suomesta, tai suunnittelette ostavanne paikallisen yrityksen, tuemme teitä alusta loppuun saakka fuusioissa, yritysostoissa ja -myynneissä sekä kumppanuuksissa. Autamme hoitamaan monimutkaisia toimintoja strategioista ja lakiprosesseista kauppojen jälkeiseen integraatioon.

Kun haluatte välttää turhaa byrokratiaa, on tärkeää saada käyttöön selkää ja läpinäkyvää tietoa liiketoiminnan tämänhetkisestä kehityksestä Virossa, Baltian maissa ja Suomessa. Suunnitellessanne investointistrategian yksityiskohtia tällä alueella tarvitsette sisäpiiritietoa ja arvokkaita kontakteja. Nämä korvaamattomat elementit ovat tärkeitä yrityksenne menestykselle. Päinvastoin kuin suuret, tuntilaskutuksella toimivat konsultointiyritykset, Business Advisor voi tarjota selkeän ja monitahoisen arvoehdotuksen.

Liiketoiminnan edunvalvonta

Onko teillä yritys, joka suunnittelee laajentumista Viroon tai lähialueelle tai tarvitsetteko lisätukea jo olemassa olevan yrityksen johtamisessa? Tarjoamme palveluitamme taaten, että etujanne edistetään tehokkaasti. Annamme teille oikeita tietoja ja suosituksia, joita tarvitsette tietoon perustuvaan päätöstentekoon.

Yhteistyö paikallisen tytäryhtiönne valvonnassa ammattilaisen kanssa tuo mukanaan merkittäviä etuja. Business Advisor ymmärtää syvällisesti paikallisia säädöksiä, kulttuuria ja markkinadynamiikkaa, takaa vaatimusten noudattamisen, toiminnan sujuvuuden ja nopean pääsyn markkinoille. Lisäksi vakiintunut verkostomme, kustannustehokkaat resurssimme ja riskien jakaminen voivat edistää kasvua ja menestystä, ja yrityksenne voi keskittyä tärkeimpiin osaamisalueisiinsa sekä globaaliin strategiaan.

Projektinhallinta

Voimme tarjota projektinhallintapalveluja toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Annamme projektin käyttöön asiantuntemuksemme ja omistautumisemme, ja autamme asiakkaita löytämään uusia mahdollisuuksia. Johdamme projektia, kunnes järjestelmä on vakiintunut, ja hallintotiimi ottaa ohjat.

Joissakin tilanteissa saattaa käydä ilmi, etteivät yrityksen tarpeet vaadi lisää kokoaikaisen työvoiman palkkaamista. Sen sijaan yritykselle saattaa olla eduksi, että määrättyjä tavoitteita varten perustettuja projekteja valvovat erityisesti siihen tehtävään määrätyt henkilöt. Näihin tavoitteisiin sitoutuneen ammattimaisen ja kokeneen kumppanin mukaan ottaminen voi nopeuttaa tehtävän valmistumista ja olla siten taloudellisempi valinta.

Lisäksi ulkopuolisen ammattimaisen kumppanin mukaan ottaminen voi tuoda projektiin uusia ja objektiivisempia näkökulmia. Tuore näkemys ja puolueeton analyysi voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin ja useampiin ideoihin, jolloin projektin kokonaislaatu ja tehokkuus paranee.

Prosessimme

Työmme etenee useiden tärkeiden vaiheiden kautta, jolla varmistetaan tehtävän huolellinen ja tehokas käsittely.

Alkukonsultointi: Ensimmäisen vaiheen tapaamisessa käymme asioita läpi syvällisesti ymmärtääksemme liiketoimintaanne kattavasti. Tässä tapaamisessa kartoitamme yrityksenne senhetkiset haasteet ja paneudumme yrityksen yksilöllisiin piirteisiin ja tarpeisiin.

Arviointi: Alkukonsultoinnin jälkeen arvioimme huolellisesti, pystymmekö auttamaan yritystänne merkittävästi. Palvelumme on räätälöityä, emmekä käytä kiinteitä hintoja tai tuntihinnoittelua. Annamme sen sijaan tilanteenne erityisten olosuhteiden ja vaatimusten mukaisesti räätälöidyn yhteistyöehdotuksen.

Rehellinen palaute: Jos jostain syystä toteamme, ettei apumme ehkä vastaakaan tarpeitanne, ilmoitamme siitä viipymättä ja rehellisesti. Uskomme läpinäkyvyyteen ja annamme suosituksia yrityksellenne parhaasta menettelytavasta.

Toimintasuunnitelma: Asettaessamme selkeät tavoitteet, laadimme kattavan toimintasuunnitelman, jossa luetellaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen vaaditut vaiheet. Tiimimme voi auttaa useiden toimenpiteiden toteuttamisessa, kuten toimia yhteyshenkilönä rahoituslaitosten kanssa, etsiä sijoittajia, optimoida liiketoimintaprosesseja tai tarjota hallinnollisia- ja markkinointipalveluja. Nämä toimet räätälöidään teidän olosuhteidenne mukaisesti.

Jatkuva tuki: Olemme koko yhteistyömme ajan valmiina auttamaan missä tahansa merkittävissä haasteissa, joita saatatte kohdata toimintasuunnitelmaa toteuttaessanne. Annamme nopeaa palautetta ja ohjausta taataksemme onnistumisenne.

Tulosten saavuttaminen: Tärkein tavoitteemme on auttaa teitä saavuttamaan yhdessä sovitut tulokset, yleensä keskittyen kasvattamaan yrityksenne liikevaihtoa ja voittomarginaalia.

Jos uskotte yrityksenne hyötyvän asiantuntemuksestamme ja tuestamme, ottakaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen businessadvisor@ba.ee

Odotamme yhteistyötä kanssanne ja haluamme ohjata yritystänne menestystä kohti.

UKK - Usein kysytyt kysymykset

Työskentelemme palvelusopimuksella, jossa määritetään yhteistyön tavoitteet. Business Advisor toimii tuottavammin tiiminä kuin jos palkkaisitte yksilön.

Business Advisor -palvelun hinta vaihtelee yhteistyöprojektin ja sen yksityiskohtien mukaisesti. Annamme räätälöidyn tarjouksen, kun uskomme voivamme lisätä yrityksenne tuottavuutta.

Yleensä Business Advisor ei investoi liiketoimintaprojekteihin, mutta emme sulje sitä kokonaan pois.

Yhteistyön kesto riippuu yhteistyömallista ja asetetuista tehtävistä. Se voi kestää muutamista kuukausista useisiin vuosiin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Yrityksen laajentaminen uusille markkina-alueille on monimutkainen tehtävä. Paikalliset markkinat hyvin tunteva paikallinen ja ammattimainen paikallinen kumppani on tärkeä voimavara.
Jopa kokeneimmatkin yritysjohtajat voivat jumiutua näkemyksiinsä ja menettää laajemman näkökulman. Uusi perspektiivi voi olla avain uusien mahdollisuuksien avaamiseen ja menestyksen takaamiseen.
Täydellisessä yritysmaailmassa palveluntuottajat veloittaisivat tuottamiensa tulosten mukaisesti. Tämä visio edustaa muutosta perinteisestä tuntilaskutusmallista tapaan, jossa painotetaan tuloksia.
Scroll to Top