Ärinõustamine, mis toob tulemusi

Ärinõustamine – milleks ja kellele?


Ärinõustamine või ettevõtlusnõustamine seondub paljudele tegevusena, mis on reaalsest äritegevusest  lahutatud. Kusagil on keegi nõustaja, kes annab nõu kuidas teha äri. Kummalisel kombel ei pruugi ärinõustaja või ettevõtluskonsultant ise aga üldse aktiivse äritegevusega tegeleda ja kui selle peale mõtlema hakata, siis tekib automaatselt küsimus – kui hea ja praktiline tema poolt pakutav ärinõustamine ikkagi on? Tasub küsida, milliste ärisaavutustega on ärinõustaja ise hakkama saanud või kas tema ainuke äritegevus ongi ärinõustamine kui selline. Kas ärinõustamise pakkujal on endal olnud eduka ettevõtte loomise, arendamise ja pidamise kogemus?

Paberid, aruanded ja presentatsioonid ei tee äri


Ärinõustaja poole pöördumisel lubab teenusepakkuja enamasti kokku panna dokumentatsiooni, mis peaks kliendile olema abiks tema äritegevuses. Finantsprognoosid, analüüsid, äriplaan, turu-uuringud – need on kõik dokumendid, mida saab koostada väga mahukatena. Värviliste ja äraköidetuna näevad kallid välja ja nende eest küsitaksegi sageli palju raha. Kahjuks paberid iseseisvatena äritegevust edasi ei vii, keegi peab teostama ka praktilisi tegevusi. Ärinõustamine aga lõpeb sageli mingi dokumendiga ning seal kirjeldatu elluviimisega ärinõustajad ise ei tegele.

Usutav ärinõustamine on selline, kus ärinõustaja on valmis ning ka võimeline enda poolt soovitatavat ellu viima. Kui ta seda ei soovi või suuda teha, siis on tema poolt teostatud ärinõustamine puhtalt teoreetiline. 

Ärinõustaja peab nägema nii suurt pilti kui ka detaile


Selleks, et kaugemale näha, tuleb tõusta kõrgemale. Mida kõrgemalt vaadata, seda suurem on pilt ja seda selgem on, kuhu poole liikuda on vaja. Seda, kui suurt pilti soovib iga konkreetne ettevõtja vaadata, sõltub tema isiklikest ambitsioonidest ja need võivad olla vägagi erinevad. Suure pildi ja eesmärgi teadvustamine lihtsustab oluliselt kogu äritegevust, sest suuri eesmärke on reeglina ainult mõni. Kui suur eesmärk on teadvustatud, tuleb analüüsida, kas selleni jõudmine on võimalik. Siit edasi aga tuleb hakata keskenduma detailidele. 

Detailid on olulised ja mõned detailid on kõige olulisemad


Piltlikult öeldes võivad detailid ära rikkuda suurte eesmärkide saavutamise. Kui näiteks tehnoloogiline lahend, hinnamudel, teenuse kvaliteet, turunõudlus või mõni muu edukaks äritegevuseks oluline komponent põhimõtteliselt ei tööta, siis tuleb küsida – kas sellisel äritegevusel on pikemas vaates perspektiivi ja sellega tasub jätkata? See on hea kui takistused on võimalik kõrvaldada, kuid väga sageli eirab ettevõtja olulistest detailidest tulenevaid ohumärke ja jätkab oma tegevust inertsist. Inimese ego lihtsalt ei luba tunnistada, et kusagil on tehtud põhimõtteline viga ja varem või hiljem saab see ebakõla kogu äritegevusele saatuslikuks.  

Ärinõustaja kõige tähtsam ülessanne on üles leida kriitiliselt olulised äritegevuse detailid, millest sõltub, kas edasine ettevõtte areng on kasumlik ja perspektiivne. Ettevõtte omanik ja juht võib arvata, et kõik detailid on olulised, kuid tegelikkuses on osa ettevõttes esinevatest pudelikaeladest lihtsamini kõrvaldatavad aga mõned enam mitte nii lihtsalt. Mida jõulisemalt fokusseerida oma energia kõige tähtsamate asjade lahendamisele, seda paremaid tulemusi võib tulevikus oodata.

Hea ärinõustaja aitab ettevõtjal teenida raha


Äritegevuse peamine eesmärk on teenida kasumit. Äriidee võib tunduda hea, tegevus perspektiivne ja ettevõtja hinnangul tasub sellega tegeleda. Ometigi väga sageli ei teeni ettevõte kasumit ja rahaline kontojääk ei suurene, vaid hoopis kahaneb. Kusagil on midagi põhimõtteliselt valesti.

Oma ettevõtlus-ja ärinõustamistegevuse jooksul oleme korduvalt näinud kangekaelseid ettevõtjaid, kes jätkavad järjekindalt samale rehale astumist. Väljakujunenud uskumused ja harjumused on visad taanduma. Töötajad, pereliikmed, tuttavad ei saa ega taha midagi öelda, sest nende vaatenurk ettevõttele on teine kui ettevõtte omanikul.

Hea ärinõustaja vaatab ettevõtet sama eesmärgiga kui omanik, lähtudes küsimusest – kuidas saaks see ettevõte teenida rohkem raha, millised tegevused võimaldavad tegevusi teha efektiivsemalt, millised on kõige olulisemad muutused mida on vaja kõige kiiremini ellu viia.

Ärinõustamine kui ettevõtja parim investeering


Sõltumata ettevõtte suurusest, tema ajaloost ja hetkeolukorrast on igal ettevõtjal  ainult võita kui ta kaasab endaga kaasa mõtlema sellise ärinõustaja, kelle tegevuse peamine eesmärk on ettevõtte kasumlikkuse kasvatamine ja kitsaskohtade teadvustamise ettevõtte omaniku jaoks. Sellise koostööpartneri kaasamine võib kujuneda parimaks investeeringuks, mis aitab kokku hoida ettevõtte tegevuskuludes ja ka ajas, mis on ehk isegi kõige kallim ressurss.

Scroll to Top